logo
thermoguard.comthermoguard.dethermoguard.ch
Her er du: Legal


Installations Nyt

Læs artiklen om
Thermoguard
Klik her!     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Legal
   
  Beskrivelse
  Dette websted indeholder muligvis andre erklæringer om ejendomsrettighed og oplysninger om copyright. Sådanne vilkår skal overholdes og følges. Dette websted kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl.

Oplysningerne kan blive ændret eller opdateret uden varsel. AC kan evt. forbedre og/eller ændre de produkter og/eller de programmer, der er beskrevet her, uden varsel.

AC påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af de oplysninger, AC stiller til rådighed, og brug af sådanne oplysninger sker på modtagerens eget ansvar. AC garanterer ikke, at rapporterede problemer kan løses vha. de oplysninger, som AC stiller til rådighed. Oplysningerne giver ikke licens til copyrightrettigheder, patentrettigheder eller andre immaterielle rettigheder.

Oplysninger, der er fortrolige eller vedrører ejendomsrettigheder, må ikke sendes til AC via AC's websted. Bemærk, at oplysninger eller materiale, der sendes til AC, ikke anses for at være fortroligt. Når du sender oplysninger eller materiale til AC giver du AC en ubegrænset, uigenkaldelig tilladelse til at bruge, reproducere, fremvise, udføre, ændre, overføre og distribuere materiale eller oplysninger. AC kan frit anvende enhver idé, knowhow eller teknik og ethvert koncept, du sender til AC uanset dit formål. Vi vil ikke frigive dit navn eller på anden måde offentliggøre, at du har indsendt materiale eller oplysninger til os, medmindre: (a) vi opnår din tilladelse til at bruge dit navn, eller (b) vi først gør dig opmærksom på, at materiale eller oplysninger, som du har indsendt til en bestemt del af dette websted, vil blive offentliggjort eller på anden måde brugt sammen med dit navn, eller (c) vi er forpligtet til dette ved lov.
   
  Forretningsforbindelser
  AC påtager sig ingen forpligtelser af nogen art vedrørende eventuelle andre websteder, som du kan få adgang til via denne. Hvis du besøger et ikke-AC websted, selv om det er et, som indeholder AC's logo, skal du være opmærksom på, at det er uafhængigt af AC, og at AC ikke har indflydelse på indholdet af dette websted. Desuden betyder et link til et ikke-AC websted ikke, at AC støtter eller påtager sig noget ansvar for indholdet eller brugen af sådanne websteder. Du skal selv tage forholdsregler mod virus, orme, trojanske heste eller andre ødelæggende forhold. AC FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR FOR DIREKTE OG INDIREKTE TAB, HERUNDER DRIFTSTAB, TABT AVANCE OG ANDRE DIREKTE ELLER INDIREKTE TAB ELLER FØLGESKADER, DER MÅTTE VÆRE EN FØLGE AF BRUGEN AF DETTE WEBSTED ELLER ANDRE WEBSTEDER, DER ER HYPERLINK TIL, SELV OM AC ER BLEVET GJORT BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB. AC STILLER ALLE OPLYSNINGER TIL RÅDIGHED SOM DE ER OG FOREFINDES, UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI. AC PÅTAGER SIG INGEN FORPLIGTELSER UANSET EVENTUELLE FORVENTNINGER VEDRØRENDE EGNETHED ELLER ANVENDELSE.
   
  Fortrolighed
  Beskyttelse af dine data er vigtig for AC. Denne erklæring redegør for AC's praksis vedrørende beskyttelse af personoplysninger på AC's websteder. Erklæringen beskriver også, hvilke informationer AC indsamler og sporer, hvordan informationerne bruges, og hvem informationerne videregives til. AC tilstræber at leve op til TRUSTe-programmet hensigter. TRUSTe er et uafhængigt, almennyttigt initiativ, der har til formål at opbygge tillid og tiltro til internettet hos brugerne ved at udbrede kendskabet til principperne om afgivelse af oplysninger og informeret samtykke. Normalt kan du besøge AC på internettet uden at fortælle os, hvem du er og uden at afsløre nogen informationer om dig selv. Der vil dog være tilfælde, hvor vi eller nogle af vores samarbejdspartnere får brug for oplysninger fra dig. Du kan vælge at give os personoplysninger, f.eks. dit navn, din adresse eller din e-mail-adresse. Vi bruger disse oplysninger, når vi skriver til dig, når vi behandler din ordre, eller når vi opretter dit abonnement. Du giver os måske oplysninger om dit kreditkort, når du køber noget hos os, eller du giver en beskrivelse af din uddannelse og arbejdserfaring i forbindelse med et ledigt job hos AC, som du er interesseret i at søge. Vi ønsker at fortælle dig, hvad vi bruger dine personoplysninger til, før vi beder dig om dem på internettet. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger disse personoplysninger til anden fremtidig kontakt med dig, respekterer vi dette. Hvis du giver os oplysninger om en anden, f.eks. en ægtefælle eller arbejdskollega, går vi ud fra, at du har indhentet deres tilladelse til det.
   
  Brug og videregivelse af personlige oplysninger
  Afsnittene nedenfor indeholder flere oplysninger om, hvordan AC evt. bruger dine personoplysninger, og hvem vi videregiver dem til. Et eller flere af afsnittene kan være relevante, afhængig af hvilken type AC-websted du besøger. Hvis du f.eks. bestiller et produkt fra et AC-websted, behandles dine oplysninger som beskrevet i afsnittene Udførelse af en bestilling og Brug i forbindelse med markedsføring
   
  Udførelse af en bestilling
  Hvis du bestiller noget fra et AC-websted, f.eks. et produkt eller en serviceydelse, et opkald eller noget marketingmateriale, bruger vi de oplysninger, du giver, til at gennemføre bestillingen. Det kan være nødvendigt at videregive nogle af disse oplysninger til andre, for at de kan hjælpe os med at udføre din bestilling. Det kan f.eks. være vores leverandør, banker, speditører, postvæsenet eller statslige myndigheder (f.eks. toldvæsenet). Det kan også være, at vi af markedsføringsmæssige årsager eller som en del af vores kundetilfredshedsundersøgelser kontakter dig, i forbindelse med at du afgiver en bestilling.
   
  Brug i forbindelse med markedsføring
  De oplysninger, du giver AC på bestemte AC-websteder, kan evt. også blive brugt af AC og udvalgte tredjeparter til markedsføringsformål. Inden vi benytter oplysningerne, giver vi dig mulighed for at vælge, om vi må benytte oplysningerne på denne måde.
   
  AC håndtering af personlig oplysninger
  I forbindelse med en jobansøgning eller en jobforespørgsel videregiver du evt. oplysninger om dig selv, f.eks. en kort beskrivelse eller et cv. Vi benytter evt. disse oplysninger andre steder i AC eller i AC's tilknyttede virksomheder med det formål at håndtere din ansøgning eller din forespørgsel. Vi opbevarer oplysningerne til senere brug, medmindre du anmoder os om ikke at gøre det.
   
  Sikker og professionel behandling af fortrolige oplysninger
  Det er vores hensigt at beskytte dine personoplysninger og behandle dem professionelt. Vi har implementeret forholdsregler og processer, f.eks. brug af kryptering, når vi overfører visse følsomme oplysninger. Disse forholdsregler og processer er med til at sikre dine oplysninger.
   
  Supplerende oplysninger
  Vi supplerer fra tid til anden de oplysninger, du giver os via et AC-websted, med oplysninger fra andre kilder, f.eks. oplysninger til validering af din adresse eller andre tilgængelige oplysninger om virksomheder. Vi gør det for at have så korrekte oplysninger som muligt og for at kunne give en bedre service.
     


Active Communication
Dagnæsallé 92
DK-8700 Horsens
Tel.: +45 7564 3399
Mobil: +45 4073 6058
Email: info@thermoguard.dk
 
Webdesign: www.a2c.dkBack  Front