logo
thermoguard.comthermoguard.dethermoguard.ch
Her er du: Spørgsmål & svar


Installations Nyt

Læs artiklen om
Thermoguard
Klik her!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Spørgsmål & svar  
   
  Beskrivelse
 

Hvad er Thermoguard

Thermoguard er et system for automatisk central temperaturovervågning over computernetværket. Systemet består af:

 • Intelligente Sensorcontroller tilsluttet Ethernettet.
 • Tilsluttede temperaturfølere
 • Thermoguard software.
 • Thermoguard software overvåger alle temperaturfølere regelmæssigt via sensorcontrolleren. Ved afvigelser som overstiger de angivne grænseværdier vil Thermoguard fremkomme med en alarm på computerskærmen og akustisk.
  Efter ønske vil de ansvarlige ligeledes få tilsendt alarmmeddelelse pr. E-mail. Thermoguard gemmer data for hver tilsluttet føler i separate logfiler, som kan viderebearbejdes i f.eks. Microsoft Excel regneark. En QM-konforme standard arbejdsanvisning (Standard Operating Procedure, SOP) og ligeledes oversigt over vigtige forholdsregler i forbindelse med alarmer kan vi tilbyde. Også en kalibreringscertifikat for temperaturføler vil kunne rekvireres.

  Hvad er Thermoguard Basic

  Thermoguard Basic er en fuldstændig og prisbillig komplet pakke indeholdende en Web-termometer med en temperaturføler og softwaren Thermoguard. Thermoguard Basic kan kun håndterer en Web-termometer. Funktionerne i softwaren er de samme som i den professionelle udgave.

  Hvad er Thermoguard Professionel

  For Thermoguard Professionel er gældende, at den er udviklet til at kunne håndtere flere Web-Termometre og kan derfor arbejde som en central overvågningscentral for mange temperaturfølere – rent teknisk kan software håndtere op til 999 sensorer - rent praktisk vil op til 100 sensorer pr. server være en naturlig grænse på grund af computerkapaciteten. Klart det bedste valg når der skal overvåges central over flere kølerum, klimakamre og kølebokse.

  Hvilke fordele har Thermoguard i forhold til andre overvågningssystemer?

  Thermoguard Web-termometer er forbundet til et computernetværk og tilsluttet en central computer der forestår overvågningen. Thermoguard alarmerer akustisk gennem computerens styresystem og sender mail til de ansvarlige i samme øjeblik alarmen indløber. Når den akustiske alarm starter, vil der samtidigt fremkomme handleplan for at imødegå problemet. Det er endog muligt at få anvisning for aktion gennem mobiltelefonens SMS – alt sammen 24 timer i døgnet hele ugen igennem. Konventionelle elektroniske termometersystemer sender normalt deres information til computeren gennem serielt datakommunikation. For mange følere er det nødvendigt med flere computere tilsluttet. En central overvågning og datafangst samt alarmering til personer er meget besværligt. Klassiske dataloggere eller en manuel overvågning indebærer usikkerheder og ustabilitet i kvalitetssikringen. Den personlige overvågning er ligeledes kostbar at gennemføre døgnet rundt året igennem. Lad derfor Thermoguard få dette job og man kan sove roligt døgnet rundt ved at vide at de varer man passer på er i de klimatiske bedste hænder.

  Er Thermoguard software tilgængelig på engelsk?

  Ja. Thermoguard software er designet for professionel brug til internationale områder.
  Brugerinterfacet kan i øjeblikket skifte mellem tysk og engelsk. Ligeledes er manualer findes på tysk og engelsk.

  Følger Thermoguard softwaren US GMP anfordringen CFR21 part 11?

  Thermoguard software tilbyder en Audit Trail, men ingen egentlig elektronisk signatur eller arkivering. Thermoguard kan dog fungere sammen med softwarepakker som Cyberlab eller Nugenesis, og herigennem vil anfordringen i US GMP kunne blive opfyldte.

  Hvad gør protokolfunktionen (”Audit Trail”)?

  Alle aktioner i systemet og hver ændring i systemkonfigurationen bliver permanent gemt i logfil gennem (”Audit Trail”). Brugeren kan herved følge enhver handling som udføres og anvende dette i forbindelse med dokumentation.

  Hvad er supporteret temperatur område

  Thermoguard sensorcontrollerer SC1e, SC2e og SC8e har mulighed for at måle temperaturer i områder som -200 °C to +650 °C. Thermoguard lav temperatur sensor supporter et område fra -200 °C til + 260 °C. Temperaturkanalen på HygroLAN controller HC1 supporter et område fra -40 °C til +80 °C.

  Er det muligt at kontrollere andre målinger end temperatur og fugtighed?

  Ja, ved at benytte "Switch funktionen" i Sensorcontrolleren SC1e, SC2e og SC8e kan der etableres simple ON/OFF kontakter.
  Sensorcontroller AC2 supportere enhver sensor på markedet som tillader udgangssignaler på 0..20 V eller 4..20 mA.
  For eksempel kan nævnes måling af vindhastighed, atmosfærisk tryk eller gasdetektor er for AC2 controlleren.

  Findes der en demo-version af Thermoguard?

  Ja. Under Download kan man frit hente den aktuelle demoversion af Thermoguard. Temperaturen bliver simuleret i stedet for at blive hentet fra en web-termometer. Funktioner såsom overvågning og alarmkontrol samt skrivning til logbog faciliteterne vil man kunne teste.

  Hvilke styresystemer kan benyttes?

  Thermoguard kan anvendes på Windows 2000 Professional og server, Windows XP™ and Windows™ Server 2003 samt Vista™ and Windows™ Server 2008. Workstation kan håndtere Thermoguard hvorfor server-version ikke er nødvendig.

  Kan Thermoguard software være installeret som en service?

  Ja. Den aktuelle version af Thermoguard kører som en applikation på en desktop som en service.
  Når den kører som en applikation, en ikon på taskbar viser at Thermoguard er kørende.

  Er Thermoguard software kopibeskyttet?

  Nej. For hver Thermoguard Web-termometer udleveres en licens til at kunne benytte Thermoguard softwaren. Der benyttes ikke nogen form for Dongle eller softwarebeskyttelse ud over licenskoden.

  Hvilke hardware benytter Thermoguard?

  Thermoguard benytter Ethernet netværk med TCP/IP protokol. Ligeledes anbefales at computeren har lydkort for den akustiske alarm. Data kan gemmes på hvilken som helst medie på netværket. Til større installationer anbefales en serverløsning, som har backup system og nødstrømsanlæg samt RAID subsystem. I et GMP system må det anbefales at sikre enhver fysisk og logisk adgang til serveren.

  Hvordan hentes temperaturen hos temperaturføleren?

  Thermoguard Sensorcontroller er en intelligent mini-computer med eget styresystem. Temperaturen hentes gennem Ethernettet via TCP/IP protokol gennem port 8000. Test af licensdata kører over UDP. Hvert web-termometer får ved installationen tildelt et unik IP nummer, der tilknyttes Sensorcontrolleren MAC adresse. Modellerne SC2 og SC8 for henholdsvis 2 og 8 temperaturfølere benytter kun et IP-nummer og hver føler har derfor sit eget funktionskald.

  Hvilke tidsintervaller kan benyttes i forespørgsel på temperatur?

  Den mindste tidsinterval er et minut og den største er syv dage. I praksis benyttes tidsintervaller 10, 15 eller 30 minutter.

  Er det muligt at spørge over internettet?

  Normalt bliver Thermoguard installeret i firmaet netværk – normalt kaldet Intranettet. Dette kan gennem et netværk infrastruktur (Routere, modems ect.) kommunikere gennem WAN. For eksempel: Et firma i Berlin er Thermoguard software installeret. Den kan problemfrit kommunikere med et web-termometer i et serverrum i München. Firmaet skal tildeles en ledig ”offentlig” IP adresse, hvorigennem forespørgslen skal ske. Eksempelvis har AC en web-termometer kørende og er fri tilgængelig på følgende adresse: www.klima.com-server.net

  Hvor lang kan ledningen til temperaturføleren være?

  For enhver type PT 100 sensorer med fire ledere bør længde ikke overskride 100 meter. Kablet på Digital Temperature og fugtighedssensorer kan udvides med en standard seriel 9 pin kabel. Længde bør ikke være over 10 meter.

  Er det muligt at få temperaturfølerne kaliberet?

  Ja. Thermoguard kan tilbyde kalibrerede sensor controllere og sensorer med en fabriks kalibrering certifikat eller accrediret kalibreringscenter. For fugtighedssensor tilbydes periodisk kontrol og kalibrering.

  Hvorledes monteres Sensor Controlleren på en væg

  Thermoguard Sensorcontrollere er designet for industriel standard montage ved brug af DIN skinne. Thermoguard tilbyder ISO montagekabinetter. De fleste elektrikere kan ligeledes tilbyde velegnede monteringskabinetter.

  Tilbyder Active Communication installations service?

  Ja. Vi kan tilbyde assistance i forbindelse med installationen men normalt ikke selve monteringen. I de fleste tilfæde vil din lokale elektriker udføre installationen problemløst. Hvis det er nødvendigt yder vi gratis telefonsupport til installationen.

  Hvorledes monteres temperatursensor?

  Installationen af temperatursensorer er ganske simpe. Se beskrivelse i manualen. Intet specialværktøj er nødvendigt.

  Kan ekstern enhed blive aktiveret?

  Ja. Med Thermoguard ekstern relæ interface vil det kunne lade sig gøre. Thermoguard software kan aktivere floating relæ kontakter fra et alarmsystem eller switch 230 Volt enhed til advarselssignalering.

  Udvikler Thermoguard enheder for WLAN

  Nej. Årsagen er at sikkerhede og stabilitet prioriteres høj og mange firmaer benytter ikke trådløs LAN. Det er primær grundene til at Thermoguard ikke tilbyder enheder for trådløs LAN.

  Kan Thermoguard installeres på flere computere?

  Ja, både Thermoguard Basic og Professional kan installeres på flere computere. Licensbetingelserne beskrive disse forhold nærmere.

  Hvor mange temperaturfølere kan Thermoguard Professional klare?

  Thermoguard Professional kan teoretisk maksimal klare 999 temperaturfølere for overvågning og forespørgsel. Af organisatoriske grunde anbefales det allerede ved 100 følere at tilslutte ekstra server med Thermoguard software for at sikre en rolig og stabil drift.

  Kan web-termometeren tilsluttes flere Thermoguard samtidigt?

  Nej. Kun en thermoguard software til hver web-termometer. Adressen på web-thermometer skal være entydigt konfigureret til en bestemt Thermoguard.

  Hvordan udfører software forespørgslerne?

  I kontinuerlig interval bliver alle temperaturføler spurgt (kaldet ”Ringpoll”. Forespørgslen varer fra 0,2 til 2 sek. Er den første føler spurgt, gemmes data og næste føler bliver spurgt osv. For eksempel: tidsinterval 10 minutter, start 15:00, 16 følere med en spørgetid på 2 sek. gennemføres på 32 sekunder. Og 15:10 vil næste forespørgsel starte.

       


  Active Communication
  Dagnæsallé 92
  DK-8700 Horsens
  Tel.: +45 7564 3399
  Mobil: +45 4073 6058
  Email: info@thermoguard.dk
   
  Webdesign: www.a2c.dkBack  Front